2015.10.23 Press release

ASTG har förvärvat inkråmen i C2SAT-bolagen

ASTG AB har nu förvärvat de av C2SAT Communications AB:s och C2SAT Communications Technology AB:s sedan konkursen vilande rörelserna från konkursbona. ASTG AB:s förvärv har skett med den rätt respektive säljare må haft tillgång till i de förut bedrivna rörelserna.

I en kommentar säger ASTG AB:s vd Andreas Adelgren
– Vårt mål har allt sedan vi valdes in den 30 juli varit att skapa ordning och reda liksom upprättelse för de stackars hårt prövade aktieägarna. Vårt förvärv av inkråmen i C2SAT- bolagen känns naturligt då det är Ni gamla och trogna aktieägare i ASTG AB som genom årens lopp varit dess försörjare.

Aktiviteten hos oss har varit mycket hög sista 3-4 veckorna. Vi kan nu med glädje säga att “städfasen” går mot sitt slut och “affärsfasen” har nu påbörjats.

Jag har tidigare kommunicerat att ASTG AB går 2.5 steg framåt och 1 bakåt. Det är med stor entusiasm jag nu kan höja denna takt till förhållandet 4 mot 0.5!