2017.03.13 Press release

ASTG guidar inför årsstämman

Intresse för bolagets produkter (P9/KU100-MIL samt AIMS IMU:er) har mottagits från många delar av världen. Detta bekräftas av konkreta order och strategiska allianser direkt relaterat till produkternas värdeskapande. Då vår satellitantenn är konstruerad efter ett modulärt system, underlättas processen påtagligt avseende möjligheten att bredda användarnyttan.

Vår bedömning, i samband med årsstämman 2016, var att ASTG:s industrifas skulle påbörjas under 2016. Ett MIL-godkännande av vårt egenutvecklade satellitantennsystem P9/Ku100-MIL planerades vara klart till sommaren 2016. En leveransplan från vår israeliska kund, som grund för serietillverkning, förväntade vi oss direkt efter MIL-godkännandet. Parallellt med detta skulle styrsystem till kund i Spanien färdigställas, produceras, levereras och implementeras.

Idag vet vi att där vi trodde att vi var gällande P9:an/KU100-MIL-systemet i slutet av 2015 var vi först 5-6 månader senare. Uppkomna MIL- och kundkrav innebar ett väsentligt ökat antal förändringspunkter, vilket resulterade i en förlängd process jämfört med den initiala planen. Färdigställandet och implementeringen av styrsystem gick över förväntan och skapade framåtdrivande aktiviteter i synnerhet i form av den värdeskapande och strategiska allians med Indra Sistemas S.A. vi kommunicerat.

Vi kan med begränsade åtgärder göra satellitantennen operativ inom alla tänkbara frekvensband. Dualbandlösningar ser vi som en stor möjlighet och det är just här den strategiska alliansen är tänkt att ge det för bolaget och aktieägarna bästa värdeskapandet.

Hanteringen av utgivna konvertibler inför upprättandet av förvaltnings och revisionsberättelse avvek från plan. Vår ambition var att i god tid före upprättandet av ovan nämnda skrivelser sluta avtal med ägarna av konvertiblerna. Avtal var endast upprättat med en av de tre konvertibelägarna (ägare av konvertibla skuldebrev a 5 MSEK) vid tid för revision. Otto Persson, ägare av konvertibler a 10 MSEK drabbades tragiskt nog av hjärtinfarkt veckan före vårt sista styrelsemöte som hölls innan författandet av revisorsutlåtandet. Otto Persson är alltjämt under vård. Vår huvudägare Reidar Östman, innehavare av de resterande konvertiblerna (5 MSEK) erbjöd sig förlängning, men då Otto Persson inte gick att kontakta enades vi om att även vänta med Reidar Östmans konvertibler till Otto Perssons tillstånd kunde verifieras och väl där lösa hela konvertibelpacken. Den 3 mars kunde vi kommunicera att konvertiblerna förlängts till sista december 2017 i enlighet med ursprungliga villkor. Dessutom stärktes kassan samma dag genom reverslån med 4 MSEK. Lånet kommer från en aktieägare som veckorna innan muntligen gav oss detta lånelöfte.

Vi anser att ASTG aldrig sett bättre ut än det gör idag:

– Färdiga produkter i form av MIL-godkänt P9/Ku100-MIL-system, Styrsystem, FOG-IMU samt traditionella IMU:er).
– Omfattande dokumentation utförd, sammanförd och idag helt i ASTG:s förvar.
– Första skarpa P9/Ku100-MIL-systemet levererat till Israel.
– Leveransplan för 2017 erhållen av dito.
– Strategisk allians med P9:an som bas med planerad första prototyp för dualband klar sommaren/hösten 2017.
– Stabilt inflöde av förfrågningar från de flesta kontinenter.
– Löfte från några aktieägare om kapitaltillskott fram till verksamheten skapat förutsättning för stabil volymsförsörjning till marknaden av företagets produkter.

Väl mött på årsstämman!

Styrelse och Vd