2020.02.10 Press release

ASTG genomför förändring av försäljnings- och marknadsföringsstrategi

IMU ordern från en försvarsentreprenör och det förväntade teknikförvärvet inom satellitkommunikation utlöser förändringar i ASTG:s strategi för försäljning och marknadsföring

Som en del av sin tillväxtstrategi och lösningsdiversifiering ändrar ASTG sin övergripande försäljnings- och marknadsföringsstrategi. I samband med detta har ASTG inlett en dialog med DataPath International AB för att överväga ett framtida icke-exklusivt avtal, och ASTG har därför sagt upp det nuvarande exklusiva avtalet med DataPath, med omedelbar verkan.

“De senaste veckorna har tagit oss framåt i genomförandet av vår strategi. Med ett framgångsrikt avtal för IMU-verksamheten med en stor försvarsentreprenör och, som tillkännagavs i morse, den förväntade expansionen av vår portfölj avseende satellitkommunikation med en portabel lösning för markbaserad satellitkommunikation “on the move”, behöver vi också revidera våra planer för försäljning och marknadsföring. En del av denna förändring innebär att vi avser anställa en Chief Sales Officer och att vi dessutom gör en översyn av befintliga partneravtal i förhållande till ASTG:s strategi och mål.”, säger Carsten Drachmann, VD på ASTG.