2014.08.27 Press release, Regulatory

ASTG: Fredrik Gisle avgår som VD för ASTG

STOCKHOLM, SVERIGE, 27 augusti 2014 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Fredrik Gisle har idag på egen begäran avgått som VD för Advanced Stabilized Technologies Group (publ) (“ASTG”) med dotterbolag.

I en kommentar säger ASTGs ordförande Fredrik Nygren:

 ”Jag vill jag tacka Fredrik för hans förtjänstfulla insats under en period i Bolagets utveckling där det varit viktigt att implementera en ny organisation och strategi, något som nu är på plats. Vi önskar honom stort lycka till i hans framtida karriär.”

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se   

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00