2016.04.11 Press release

ASTG: Förtydligande av transaktioner bland insynspersoner

ASTG AB har en informationspolicy att på bolagets hemsida uppdatera insynspersoners transaktioner, köp eller sälj av aktier så snart de skett. I fredags (2016-04-08) fick undertecknad beskedet att aktierna nu levererats till dem som deltog i den riktade kvittningsemission som en enhällig extrastämma godkände 2015-11-27.

De personer på insynslistan som berörs är Joakim Ilemark, +15 miljoner aktier samt Johannes Svensson, +6 miljoner aktier. Johannes Svensson tecknade ursprungligen 10 miljoner aktier men valde att ge sina föräldrar och två syskon 1 miljon aktier vardera i julgåva.

 

Pressmeddelande med fullständig information rörande extrastämmans beslut har redan publicerats, men för att minimera risken för spekulation väljer vi att upprepa informationen.

 

I samband med konkursen av dotterbolaget C2SAT Communications AB krävde Swedbank betalning av borgenärerna för ett lån taget av bolaget / C2SAT Communications AB.

 

ASTG AB var en av dessa tre borgenärer. Trots löfte från en av de andra två (Exeotech Invest AB) fick ASTG AB betala hela summan för att i förlängningen säkerställa inkråmen i C2SAT-bolagen. Det var här som Joakim Ilemark, Johannes Svensson och Christoffer Östman på mycket kort varsel bistod med likviditet.

 

ASTG AB har per idag, baserat på den första överenskommelsen som slöts i december 2015, erhållit 4,1 miljoner kronor av totalt 5 miljoner kronor från Exeotech Invest AB.

 

Vad beträffar ASTG ABs regress mot Gestrike Invest AB a cirka 1,1 miljoner kronor har vi tyvärr tvingats lämna ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten.

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT-antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

För mer information, kontakta: 

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se