2015.11.06 Press release

ASTG förstärker bolagets ekonomistyrning

Styrelsen i ASTG AB har sedan en tid tillbaka haft ambitionen att på ett kostnadseffektivt sätt stärka bolagets ekonomistyrning. Vi har eftersökt någon med hög kompetens, gedigen erfarenhet och som dessutom drivs av tron på att ASTG AB skall lyckas. Vi anser att Otto Persson är helt rätt person.

Efter avslutade studier i ekonomi, handels och bolagsrätt vid Lunds och Kalmars universitet har Otto Persson haft följande anställningar;

– Lunds universitet, ekonomibyrån, ekonomiassistent 1990-1994
– Revisionscenter AB, revisorassistent/redovisningsekonom 1994-1998
– Gabrielssons Invest AB, ekonomichef 1998-2000
– Bröderna Edstrand AB, ekonomichef 2000-2007
– Train Alliance Sweden AB, verkställande direktör 2008-

Otto Persson har om bifall ges vid ASTG AB:s stämma den 27 november, tackat ja till att ta plats i ASTG AB:s styrelse. Otto Persson kommer då i enlighet med nuvarande styrelses “policy” arbeta utan några som helst krav på ekonomisk ersättning. Otto Persson kommer dock föreslås ingå i bolagets aviserade optionsprogram med 1 miljon optioner med teckning Q1 2017 till teckningskursen 15 öre. Dock förfaller optionerna värdelösa om inte aktiekursen i ASTG AB handlats till snittet 50 öre eller högre under teckningsperioden.

I en kommentar säger ASTG AB:s vd Andreas Adelgren

Vi är nu mitt uppe i ett spårbyte, att växla från “bolagsstädning” till bolagsbygge. Nu gäller det att försöka knyta ihop åtminstone en del av alla de förfrågningar vi mottagit sista månaden. Jag kommer aldrig kommunicera några potentiella affärer som några “game changers” förrän de är klara. Världen är ingen stillbild utan en film, det vill säga föränderlig och mycket kan hända. Dock är det med stor tillförsikt jag hälsar Otto Persson välkommen till ASTG AB!