2014.05.20 Press release

ASTG: Första leverans av BAM antenner till Guardia Civil öppnar nya marknader

STOCKHOLM, SVERIGE, 20 maj 2014 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ).

I samband med att februari månads orderingång publicerades kunde C2SAT meddela att ytterligare avrop av s.k. BAM antenner, d v s C2SAT antennrobot kombinerade med Indras X-bands radiolösning, erhållits för leverans i juni 2014. Till dags dato har C2SAT levererat totalt 11 st antenner avsedda för den spanska marinen.

Leveransen i juni, av totalt tre BAM antenner, är den första leveransen avsedd för den maritima enheten inom Guardia Civil, d.v.s. kustbevakningen, vilket innebär att BAM antennen får ett väsentligt utökat användningsområde.

I en kommentar till ordern säger C2SATs, tillika ASTGs, verkställande direktör Fredrik Gisle: ”Genom ett flerårigt samarbete med Indra har vi tillsammans levererat X-bands antenner till BAM fartyg inom spanska marinen, baserade på C2SATs 4-axliga antennplattform. Ordern till Guardia Civil innebär ett utökat samarbete och ett helt nytt marknadssegment för C2SAT. Guardia Civils båtar är mindre och mer snabbrörliga än marinens båtar och innebär stor potential för C2SAT nya och mindre P9 antennplattform”.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, som bolagets Mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Fredrik Gisle, VD/CEO, fredrik.gisle@astg.se

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

OBS! Ny adress – Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00