2015.09.01 Press release

ASTG försätter dotterbolaget C2SAT Communication i konkurs

ASTG AB försätter dotterbolaget C2SAT Communication AB i konkurs I vår strävan att skapa maximala förutsättningar för både Bolaget och dess aktieägare har vi idag valt att försätta dotterbolaget C2SAT Communication AB i konkurs. Vi har gjort den samlade bedömningen att detta dotterbolag är bortom all räddning.

C2SAT Communication AB:s skulder, i mångt och mycket baserade på förra styrelsens så kallade exponentiella “hävstångssnurror” vore förödande för både moderbolaget ( ASTG AB ) och dess aktieägare att försöka bemästra.

All tillverkning och försäljning av innovativa 4-axliga VSAT antenner övergår nu till ASTG AB.

Det andra dotterbolaget ( AIMS ) är i stort sett “uppstädat” och redo att fusioneras med ASTG AB. När detta är klart har vi uppnått ytterligare en milstolpe, nämligen att samla verksamheten i ett bolag ( ASTG AB ).