2015.12.22 Press release

ASTG: Förra styrelsen har läkt påkommen skada

ASTG ABs förra styrelseordförande Fredrik Nygren samt styrelseledamot Henrik Von Essen har läkt en skada uppkommen under deras verksamma tid i bolaget. ( Se revisorns anmärkningar i 2014 års bokslut sista stycket sida 37 ). Det krav på cirka 3,5 MSEK som tredje part försökt att utkräva av ASTG AB, är i och med detta i sin helhet tillbakadraget och lagt till handlingarna.

ASTG AB har, i enlighet med rådande praxis, mottagit en skriftlig bekräftelse härom från tredje parts advokat.

 

ASTG AB har i och med detta inga som helst skyldigheter att gå vidare med ärendet, utan välkomnar den förra styrelsens beslut att reglera fordran och på så sätt göra rätt för sig.

 

Detta åtagande av Fredrik Nygren och Henrik Von Essen är en separat företeelse och påverkar på intet sätt varken skuldbelopp eller den amorteringsplan som Exeotech Invest AB har till ASTG AB.

 

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

 

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se