2016.02.18 Press release

ASTG: Förnyelse av styrelsen, inför industrifasen

Valberedningen för ASTG, (NGMbörsen, ASTG MTF), tillkännager idag att man avser att föreslå Claes Lindqvist till ny styrelseordförande inför den kommande årsstämman. Valberedningen föreslår även att Erik Claesson och Otto Persson tar plats i den nya styrelsen. Dagens styrelse har avslutat städningsfasen samt fullgjort kapitaliseringen av ASTG och avser nu att lämna över stafettpinnen till en ny styrelse, med andra arbetsuppgifter. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen, uppfyller de krav som Industrialiseringsfasen kräver. Bolagets större ägare avser att rösta för valberedningens förslag.  

 

Claes Lindqvist

VD i Henry Dunkers Förvaltnings AB.

Övriga uppdrag: Verkställande ledamot i Henry och Gerda Dunkers stiftelse och Donationsfond Nr 2. Styrelseledamot i Trelleborg AB, Dunkerska stiftelserna, Svenska Handelsbanken Södra Regionen, Novotek AB (publ) m fl.

Utbildning: Civilekonom och civilingenjör.

Tidigare bland annat olika chefsbefattningar inom ASEA och Åkerlund & Rausing samt VD och koncernchef för Höganäs AB och Öresundskraft AB.

 

Erik Claesson

Director, Head of Industry Solutions Development, Ovako Group.

Utbildning: Kungliga Tekniska Högskolan ( KTH ), Master of Science -Materials Technology & Metal Forming

Tidigare: Olika chefsbefattningar inom Ovako, åren 1998-2014 och Ingenjörsbefattning/Projektledare i AGA AB åren 1992-1998

 

Otto Persson

VD Train Alliance Sweden AB

Utbildning: Studier i Ekonomi, Handels och Bolagsrätt vid Lunds och Kalmar Universitet.

Tidigare befattningar, Ekonomiassistent vid Lunds Universitet, Revisorsassistent/Redovisningsekonom vid Revisionscenter AB, Ekonomichef vid Gabrielssons Invest AB, Ekonomichef vid Bröderna Edstrand AB

 

”Valberedningen vill dessutom framföra ett stort tack, till dagens styrelse: Nils Eriksson, Olof Widigsson och Andreas Adelgren, för en fantastisk räddningsaktion av företaget. Under städningsfasen, som nu är definitivt avklarad, har man bl.a. genomfört följande:

1. Slutfört en total skuldsanering av bolaget.

2. Kapitaliserat bolaget inför Industrialiseringsfasen.

3. Knutit teknisk kompetens, av högsta kaliber till bolaget.

4.Gett ASTG nytt förtroende, hos sådana giganter som IAI och Indra.

5. Behandlar ett flertal förfrågningar, från presumtiva kunder.”

 

Valberedningens yttrande i sin helhet kommer att publiceras på bolagets hemsida i samband med kallelsen till årsstämman.

Valberedningen: Reidar Östman (ordförande), Björn Holmgren och Leif Daruk

 

 

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se