2017.10.16 Press release

ASTG flyttar till ny adress i Kista

ASTG har beslutat att flytta sin verksamhet till lokaler på samma adress som DataPath International AB (DataPath) utnyttjar på Vågögatan 6 i Kista. Flytten kommer att genomföras under hösten 2017. Lokalerna, som specialanpassats för DataPath’s antennverksamhet, är också mycket väl anpassade för den verksamhet som ASTG bedriver.

Detta medför att vi nu kan flytta lager, test- och utvecklingsarbete till samma lokaler som övrig teknisk och administrativ verksamhet. Flytten betyder att vi kan koncentrera och effektivisera vårt utvecklingsarbete avsevärt samtidigt som vår tekniska personal får möjlighet att arbeta i en mer ändamålsenlig miljö för tester och utveckling. Vi räknar också med att den geografiska närheten kommer att gynna det redan etablerade försäljningssamarbetet med DataPath.