2020.03.30 Press release

ASTG flyttar fram datum för Q1 rapporten 2020

ASTG flyttar fram datum för Q1 rapporten 2020 och lämnar en uppdatering om påverkan av Coronaviruset

För att svara på frågor från många aktieägare om Coronavirusets effekter på ASTG kommer företaget att flytta fram datum för Q1-rapporten, från den 11 maj 2020 till den 20 april 2020.

VD, Carsten Drachmann förklarar: “Vi fortsätter att få frågor från många investerare om effekterna av Coronaviruset på ASTG-verksamheten och jag ger er här en statusuppdatering efter vårt förra meddelande den 4:e mars 2020.

Först och främst så går mina tankar ut till alla som påverkas av Coronaviruset. Det här är svåra tider och jag vet att vi alla är bekymrade över framtiden. För närvarande har ingen av våra anställda smittats av viruset. De flesta av våra medarbetare har möjlighet att fortsätta sitt arbete hemifrån och när det finns behov av att arbeta på kontoret finns det riktlinjer för att minimera nära kontakt. Detta gör att vi kan fortsätta genomförandet av våra planer.

Vad avser vår affärsverksamhet, har alla antennsystem som planerats för leverans under Q1 2020 färdigställts och är redo för leverans till kund.

Eftersom vi är ett teknik- och tillväxtföretag upplever inte vår verksamhet en plötslig minskning av försäljning och intäkter. Men i dessa tider granskar vi kontinuerligt våra kassaflödesprognoser för att kunna anpassa oss och förbereda för eventuella förändringar och även möjligheter som kan uppstå. Samtidigt som vi noggrant fokuserar på kassaflödet fortsätter ASTG att genomföra sina operativa och strategiska planer som tidigare.

För att ge våra aktieägare en konkret inblick i vårt finansiella resultat för första kvartalet lite tidigare har vi, med hjälp av vårt redovisningsteam, flyttat fram rapporteringen för Q1 2020 till den 20:e april 2020.”