2015.11.24 Press release

ASTG: Exeotech Invest AB reglerar skulden

ASTG AB och Exeotech Invest AB har ingått slutuppgörelse där samtliga mellanhavanden en gång för alla skall regleras. Uppgörelsen har möjliggjorts genom att ASTG AB:s vd Andreas Adelgren och Jesper Birgemo, vd för Exeotech Invest AB träffats och tillsammans enats om både storlek, omfattning och på vilket sätt regleringen skall genomföras. Bolagens båda styrelser har gett sitt godkännande. Det återstående beloppet som Exeotech Invest AB skall erlägga är fastställt till 5 miljoner kronor. I uppgörelsen ingår vidare att ASTG AB, om avtalet äras, inte kommer att hävda sin regressrätt på cirka 1,6 miljoner kronor mot Exeotech Invest AB gällande C2SAT Communications före detta lån till Swedbank och ALMI.

 

ASTG AB:s vd Andreas Adelgren lämnar följande kommentar;

Jag väljer att tro på att Jesper Birgemo menar allvar och nu skrider till handling och amorterar enligt vår uppgörelse. Vi / ASTG AB har gjort udda till jämt, dragit ner den resterande skulden till 5 miljoner kronor.

Denna skuldnedskrivning är dock villkorad av att avtalet äras och att minst 4 miljoner inkommit senast den 31 mars.

 

 

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

 

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se