2016.03.31 Press release

ASTG: Exeotech Invest AB har gjort större skuldamortering

ASTG AB har per denna dag erhållit 2,2 miljoner kronor av Exeotech Invest AB. Totalt har nu Exeotech Invest AB sedan uppgörelsen fastställdes amorterat 4 miljoner kronor. Resterande miljon förväntar sig ASTG AB de närmaste veckorna.

Andreas Adelgren lämnar följande kommentar:

Exeotech Invests vd Jesper Birgemo har genom att ära vår överenskommelse nu visat att vi inom en snar framtid bör ha goda utsikter att en gång för alla stänga samtliga mellanhavanden bolagen emellan. Utöver den sista miljonen Exeotech Invest är skyldig ASTG finns vissa fordringar gällande moms och juridiska kostnader som ASTG tagit men som Jesper Birgemo sagt sig välvillig att diskutera. Jesper och jag kommer i närtid att träffas för samsyn gällande fastställande av detta belopp.

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

 

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

För mer information, kontakta: 

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se