2015.08.18 Press release

ASTG: Exeotech Invest AB försäkrar att skulden till ASTG ska regleras

Skulden som Exeotech Invest AB har till ASTG på cirka 6,2 miljoner SEK, kommer enligt Exeotech Invests styrelseordförande Fredrik Nygren, att med start denna vecka börja regleras.

Styrelsen i ASTG anser att detta vore helt i linje med en styrelses uppdrag, nämligen att ta tillvara Bolagets och aktieägarnas intresse. Vi väljer således att acceptera Fredrik Nygrens förslag och stoppar morgondagens inlämnande av vår konkursansökan mot Exeotech Invest AB till Solna Tingsrätt.

Visar det sig mot förmodan att betalningsplanen havererar kan vi inte annat än att handla efter vår ursprungliga tanke.

Exeotech Invest AB:s styrelseordförande Fredrik Nygren lät idag meddela oss följande: Vi står fast vid vårt förslag nedan och kommer säkerställa att vi lever upp till det. Därför får Du gärna kommunicera det i ett pressmeddelande.

Vårt förslag är som följer:

250 000 kr regleras per den 21 augusti 2015

2 000 000 kr regleras per den 31 augusti 2015

Resterande belopp, som behöver fastställas gemensamt med revisorn, regleras per den 15 september 2015

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

 

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se