2016.03.02 Press release

ASTG: Claes Lindqvist har förvärvat 2,1 miljoner aktier av R-Östman Invest AB

ASTGs nytilltänkta styrelseordförande, Claes Lindqvist har den 1 mars 2016 förvärvat 2,1 miljoner ASTG-aktier av ASTGs huvudägare R-Östman Invest AB. Transaktionen har förmedlats av Svenska Handelsbanken ”over the counter” (OTC ), utanför börsen på marknadsmässiga villkor.

VD Andreas Adelgren kommenterar

Då likviditeten i ASTG-aktien är väldigt varierad skulle ett direkt volymköp i markanden från en aktör kunna påverka aktiekursen onödigt mycket och även lätt leda till oönskade spekulationer.

Dessutom har Reidar Östman med bolag ett stort antal optioner och nu sist även konvertibler som vid teckning i mars 2017, ”allt annat lika” ytterligare ökar dennes ägande.

Claes Lindqvist totala aktieantal uppgår efter denna transaktion till just 2,1 miljoner stycken.

För att följa insynspersoners eventuella agerande, följ gärna vår insynslista: http://www.astg.se/investerare/insynsregister

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

 

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se