2014.04.10 Press release

ASTG: C2SAT redo för serieleveranser till europeisk kund

STOCKHOLM, SVERIGE, 10 april 2014 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Bolaget har som tidigare kommunicerats ingått avtal med en europeisk kund om att utveckla en kombinerad X/Ka-bands antenn baserad på av kunden framtagen reflektorlösning. Projektets första fas, med ett värde om cirka 3 MSEK, som omfattade framtagning av två prototyper, slutfördes framgångsrikt under mars 2014. Dessa två prototyper skall nu integreras och verifieras av kunden. Målsättningen är att nästa fas av projektet kan inledas redan i höst och innebär serieleveranser som i en första fas uppskattas till ett värde om cirka 18 MSEK över tre år.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, som bolagets Mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Fredrik Gisle, VD/CEO, fredrik.gisle@astg.se   

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

OBS! Ny adress – Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00