2014.12.30 Press release

ASTG: C2SAT levererar första prototypen till IAI

STOCKHOLM, SVERIGE, 30 december 2014 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ).

C2SAT har nu levererat den första prototypen till IAI, Israel Aerospace Industries. Leverans av ytterligare en prototyp sker inom kort. Gemensamma tester kommer att ske tillsammans med IAI under våren och därefter inleds serieleveranser som väntas pågå åtminstone till och med 2017.

Allt fokus har under en längre tid varit på att färdigställa de första prototyperna för leverans till IAI samt att förbereda efterföljande serieleveranser av KU100MIL. Framgångsrikt genomförda leveranser och tester kommer nu relativt omgående innebära serieleveranser. Leveranserna gör också att C2SAT nu kan visa upp C2SATs nya produkter och därigenom slutföra diskussioner om nya order, men även att optioner under befintliga kontrakt kan komma att utnyttjas.

I en kommentar säger ASTGs VD Jan Otterling ”Att ha levererat första prototypen till IAI är ett stort och viktigt steg för oss. Även om det tagit längre tid än ursprungligen planerat är vi mycket nöjda med slutresultatet. Med detta går vi nu in i en ny fas av bolagets utveckling”.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Jan Otterling, VD/CEO, jan.otterling@astg.se    

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00