2014.05.26 Press release

ASTG: C2SAT lanserar Ku-band för den kommersiella marknaden i Vietnam

STOCKHOLM, SVERIGE, 26 maj 2014 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

C2SAT har i dagarna levererat en Ku II antenn till MDSO, C2SATs exklusiva distributör i Vietnam för den kommersiella marknaden, som fram till årsskiftet kommer att användas för demonstrationer och testinstallationer i Vietnam. MDSO och C2SAT fokuserar på att i första hand etablera Ku-band som ett kostnadseffektivt alternativ inom offshoresektorn, men även som ett alternativ för större inhemska handelsfartyg.

C2SAT har tillsammans med MDSO på kort tid uppnått en marknadsledande ställning för stabiliserade C-bandsantenner avsedda för kommersiell användning i Vietnam. Vietnams marknad domineras av C-band och den kommersiella användningen av Ku-band är idag därför mycket begränsad. Det finns därmed en stor outnyttjad kapacitet inom Ku-band.

Målsättningen är att redan under sista kvartalet i år kunna erhålla de första kommersiella orderna.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, som bolagets Mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Fredrik Gisle, VD/CEO, fredrik.gisle@astg.se   

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00