2015.01.13 Press release

ASTG: C2SAT flyttar all tillverkning till Sverige

STOCKHOLM, SVERIGE, 13 januari 2015 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ).

C2SAT meddelar att samarbetet med Fong’s Advanced Technology (Pte) Ltd i Singapore avslutas och att all antenntillverkning koncentreras till C2SATs svenska produktionspartner Högbloms Lego-montage AB.

Detta sker mot bakgrund av C2SATs allt tydligare fokuseringen på utvecklingsprojekt. Det vill säga där C2SAT tar fram kundspecifika antennlösningar baserat på C2Sats antennrobot, där nära samarbete mellan produktion och C2SATs utvecklingsavdelning är avgörande för hög kvalitet och kostnads-effektivitet.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Jan Otterling, VD/CEO, jan.otterling@astg.se    

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00