2014.04.29 Press release

ASTG: C2SAT erhåller prestigeorder inom offshore

STOCKHOLM, SVERIGE, 29 april 2014 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ).

C2SAT, som ingår i ASTG, har idag ingått avtal med Keppel FELS Ltd i Singapore, världens ledande leverantör av mobila offshoreriggar, om leverans av en specialutformad C-bandsantenn under tredje kvartalet 2014 med option om ytterligare leveranser. Ordern omfattar även installation och integration. Detta är C2SATs första direktaffär med Keppel FELS.

Antennen är avsedd att användas för ett större gasprojekt i Pacific-regionen och innebär att C2SAT nu har order på totalt tre specialutformade C-bandsantenner till ett sammanlagt värde om mer än USD 1 miljon.

Närmare hälften av alla mobila offshoreriggar som har levererats globalt under det senaste decenniet, har levererats från varv som ingår i Keppel FELS. Keppel FELS har, förutom i Singapore, varv i USA, Brasilien, Holland och Azerbajdzjan.

I en kommentar till ordern säger C2SATs, tillika ASTGs, Verkställande Direktör Fredrik Gisle: ”Att C2SAT nu är en godkänd leverantör till Keppel FELS är ett betydelsefullt och viktigt steg i vår satsning på offshoresektorn. Avgörande för att erhålla ordern var vår förmåga att kunna göra specialanpassningar samt antennens robusta design. Vi har förhoppning om att kunna ta ytterligare order relaterade till detta krävande offshore gasprojekt i Pacific-regionen”.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, som bolagets Mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Fredrik Gisle, VD/CEO, fredrik.gisle@astg.se    

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

OBS! Ny adress – Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00