2015.08.17 Press release

ASTG: ASTG:s kontrollbalansräkning i dess helhet

Den nya styrelsen i ASTG har, precis som kommunicerats redan vid tillträdet, haft som krav att en kontrollbalansräkning var vår förutsättning för att våga tacka ja till uppdraget. Vi var med handen på hjärtat påtagligt bekymrade över vad kontrollbalansräkningen skulle visa. Däremot var vi alla tre rörande överens om att en hel del ”luft” ovillkorligen skulle behöva släppas ut. Så har vi också valt att göra. Asienäventyret värderar vi idag till 0. Vi föredrar positiva överraskningar istället för tvärtom, för visst är det bättre att förekomma än att förekommas.

Sammantaget är vi oerhört lättade och glada över att det egna kapitalet per 2015-06-30 uppgår till 20 253 362 kronor.  Enligt yttrande från revisor har det inte framkommit något som tyder på att kontrollbalansräkningen inte uppfyller aktiebolagslagens krav. Styrelsen beslutade därför att lägga kontrollbalansräkningen till handlingarna.

För att undvika missförstånd, vill vi passa på att förtydliga punkten Pågående nyemission a 8 030 191 kronor. Detta är R Östman Invest AB:s jämte Reidar Östmans redan avklarade kvittningsemission.

(För fullständig kontrollbalansräkning, se bifogad fil)

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

 

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se