2015.08.31 Press release

ASTG: ASTG tillsätter projektgrupp för IAI-åtagandet

Vi har idag fått klartecken att bilda en projektgrupp, vars uppgift blir att säkerställa att ASTG lever upp till sina åtaganden gentemot israeliska IAI.

Vi är mycket tacksamma över att Erik Dalin från ÅF tar plats i gruppen.

Erik Dalin har tidigare varit anställd som teknisk chef  inom C2SAT och är mer än väl förtrogen med uppgiften. Uppdraget kommer att hanteras utöver den tjänst Erik idag redan har genom ÅF.

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT Communications AB, C2SAT Communications Technology AB  samt AIMS AB.

 

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se