2015.05.27 Press release

ASTG: ASTG och GEM har ingått ett finansieringsavtal om sammanlagt 30 MSEK. GEM erhåller därtill 15 miljoner teckningsoptioner med en löptid om tre år till kurs 0,10 SEK

STOCKHOLM, SVERIGE, 27 maj 2015 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ).

Avtalet innebär att Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (“ASTG”) har rätt att begära att Global Emerging Markets Group (”GEM”) tecknar aktier i ASTG genom ett antal riktade nyemissioner över en period om tre år. I enlighet med detta avtal har GEM förbundit sig att teckna nya aktier i ASTG upp till ett värde om 30 MSEK. Varje nyemission kommer att vara baserad på den genomsnittliga handelsvolymen under en period av 15 dagar före det att ASTG påkallar teckning. Teckningskursen kommer att motsvara 90 % av 15 dagars volymviktad genomsnittlig aktiekurs.

Därutöver tillförsäkras GEM 15 miljoner teckningsoptioner i ASTG med en teckningskurs om SEK 0.10 aktie och en löptid om tre år.

I en kommentar säger ASTGs ordförande Fredrik Nygren ” Avtalet med GEM sänder en viktig signal till både befintliga och potentiella kunder och tydliggör att ASTG, trots att vi är en relativt liten aktör på marknaden, kan med finansieringsavtalet med GEM fullgöra våra åtaganden såsom motpart”.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Jan Otterling, VD/CEO, jan.otterling@astg.se    

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00

Om GEM

The Global Emerging Markets Group, www.gemny.com is a USD 3.4 billion alternative investment group having completed 365 transactions in 65 countries. The firm manages a diverse set of investment vehicles across the world. GEM’s funds include: CITIC/GEM Fund, Kinderhook Industries, GEM Global Yield Fund and GEM India.

För mer information, kontakta: 

The Global Emerging Markets Group

Mr Warren P. Baker, III

E-mail: wbaker@gemny.com