2015.01.22 Press release

ASTG: ASTG: Ny order på en s.k. BAM antenn

STOCKHOLM, SVERIGE, 22 januari 2015 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ).

C2SAT har erhållit ytterligare en order från AICOX Soluciones S.A. på en s.k. BAM antenn (Buque de Acción Marítima), d v s C2SATs antennrobot kombinerad med Indras X-bands radiolösning, för leverans i februari 2015. Detta innebär att C2SAT till dags dato levererat totalt 15 s.k. BAM antenner.

I en kommentar till ordern säger C2SATs, tillika ASTGs, verkställande direktör Jan Otterling: ”Ordern är resultatet av ett flerårigt samarbete och där vi just nu är i slutfas av att verifiera den X/Ka antenn vi utvecklat tillsammans med Indra. Vid ett lyckat utfall kan detta utvecklas till C2SATs mest betydelsefulla projekt”

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Jan Otterling, VD/CEO, jan.otterling@astg.se    

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00