2015.06.04 Press release

ASTG: ASTG: Jonas Rosenkvist avgår som COO för ASTG

Jonas Rosenkvist har  idag på egen begäran avgått som COO för Advanced Stabilized Technologies Group (publ) (”ASTG”) med dotterbolag.

 

I en kommentar säger ASTGs VD Jan Otterling:

”Jag vill tacka Jonas för hans viktiga insatser och stora engagemang bl a i arbetet att omstrukturera och effektivisera ASTG. Trots sin korta tid på ASTG har Jonas lyckats skapa nya och goda relationer mellan personal, kunder och leverantörer som vi nu kommer kunna utnyttja i det fortsatta förbättringsarbetet.”

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

För mer information, kontakta: 

Jan Otterling, VD/CEO                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00, jan.otterling@astg.se