2015.04.24 Press release

ASTG: ASTG genomför riktad kvittningsemission

STOCKHOLM, SVERIGE, 24 april 2015 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

ASTGs styrelse har utifrån det bemyndigande som gavs vid extra stämman i mars 2015 nu genomfört en riktad kvittningsemission om cirka 1,6 MSEK. Emissionen har framförallt riktats mot leverantörer men även långivare för att därigenom reducera ASTGs utestående leverantörsskulder och lån. 22 933 885 aktier emitteras till kurs 0,07 kronor per aktie.

I en kommentar säger ASTGs VD Jan Otterling ”Om vi skall kunna behålla och bygga vidare på de starka referenskunder och projekt vi idag har såsom pågående projekt med IAI och Indra måste vi nu kraftfullt reducera vår skuldsättning och samtidigt stärka upp vår likviditet. Det är mot bakgrund av detta som den riktade kvittningsemissionen genomförts.”

Antal utgivna aktier före emissionen var 82 372 257. Efter emissionen finns 105 306 142 aktier. ASTGs aktiekapital ökar från 1 970 756 kronor till 2 519 499 kronor.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Jan Otterling, VD/CEO, jan.otterling@astg.se    

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00