2015.07.20 Press release

ASTG: ASTG genomför riktad kvittningsemission om cirka 1,4 MSEK

STOCKHOLM, SVERIGE, 20 juli 2015 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

ASTGs styrelse har utifrån det bemyndigande som gavs vid extra stämman i maj 2015 genomfört en riktad kvittningsemission om cirka 1,4 MSEK. Emissionen har framförallt riktats mot leverantörer men även långivare för att därigenom reducera ASTGs utestående leverantörsskulder och lån.

11 717 850 aktier emitteras till kurs 0,12 kronor per aktie. Antal utgivna aktier före emissionen var 225 943 242. Efter emissionen finns 237 661 092 aktier. ASTGs aktiekapital ökar från 5 405 702:12 till 5 686 051:68.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker)

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00