2015.08.13 Press release

ASTG: ASTG ansöker f.d moderbolaget Exeotech Invest AB i konkurs

I samband med att ASTG bildades, särnoterades ( knoppades av från Exeotech Invest AB ) och fick in friska pengar från de hårt prövade aktieägarna flyttades/lånades pengar från ASTG till Exeotech Invest AB. Vid tiden för detta satt styrelsen på dubbla stolar.

Den 30/7-2015 avsattes styrelsen i ASTG. En av den nya styrelsens allra första uppdrag, för att ta tillvara Bolagets och aktieägarnas intressen var att hemställa denna skulds reglering.

Skulden uppgår enligt vår revisor till cirka 6.2 miljoner kronor. Då inte delbetalning gjorts enligt vår hemställan tvingas vi tyvärr att under nästa vecka lämna in en konkursansökan mot Exeotech Invest AB i Solna Tingsrätt. Skulle Exeotech Invest AB mot förmodan påbörja regleringen av skulden i enlighet med vårt förslag är vi villiga att dra tillbaka ansökan.  

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

 

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se