2015.02.09 Press release

ASTG: ASTG: Andra prototypen levererad till IAI

STOCKHOLM, SVERIGE, 9 februari 2015 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

C2SAT har idag levererat den andra prototypen till IAI, Israel Aerospace Industries. Konfigurationen mellan den första och den andra antennen prototypen till IAI skiljer sig åt. Nu kvarstår gemensamma tester tillsammans med IAI under våren och därefter inleds serieleveranser som väntas pågå åtminstone till och med 2017.

Leveransen innebär också att C2SAT nu kan visa upp C2SATs nya produkter för övriga potentiella kunder och därigenom slutföra diskussioner med andra intressenter om nya order, men även att optioner under befintliga kontrakt kan komma att utnyttjas.

I en kommentar säger ASTGs VD Jan Otterling ”Med detta kan vi nu verkligen blicka framåt. Vi går nu in i en helt ny fas, dels i IAI projektet där utvecklingsarbetet övergår till tester och därefter serieleveranser, dels att vi nu kan proaktivt slutföra diskussioner med ett stort antal intressenter som visat stort intresse att inleda utvecklingsprojekt med C2SAT baserat på våra nya produkter”.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Jan Otterling, VD/CEO, jan.otterling@astg.se    

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00