2015.10.09 Press release

ASTG: ASTG AB ställer in extrastämman den 13 oktober 2015

Styrelsen i ASTG AB har beslutat att ställa in den extrastämma som genom kallelse den 24 september 2015 var kommunicerad att hållas den 13 oktober 2015  kl. 13:00  i Bolagets lokaler på Isafjordsgatan 32 B i Kista. Ny kallelse med ny tid kommer att presenteras den närmaste veckan.

Anledningen till att vi ställer in denna extrastämma, grundar sig i huvudsak på att vi sedan någon vecka sitter i mycket intensiva slutförhandlingar runt våra sista åtaganden  i det skuldberg som följde med  ASTG AB vid tiden för den nya styrelsens övertagande den 30 juli 2015, ett arbete som för övrigt löpt klart över vår  initiala förväntan.

Våra jurister har dock varit tydliga med att de pågående förhandlingarna bör vara slutförda och kommunicerade till markanden innan vi håller extrastämma. Vi har även denna vecka fått en direkt förfrågan från några investerare, vilka erbjuder sig att gå in med pengar via en riktad aktieemission i kombination med ytterligare villkorat aktieägartillskott. Detta villkorade aktieägartillskott kommer  i så fall inte innehålla några teckningsoptioner. Deras krav är dock att dessa pengar öronmärks för de åtaganden ASTG AB har gentemot israeliska IAI.

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

 

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se