2015.12.07 Press release

ASTG: ASTG AB : Order på två KU II 120 från LCDC

ASTG AB har idag erhållit order på två stycken KU II 120 ( P7:or ) från franska LCDC. Slutkunden är en statlig organisation i Asien. Leverans till LCDC i Frankrike kommer att ske i mars 2016

ASTG AB:s vd Andreas Adelgren lämnar följande kommentar;

Detta är i allra högsta grad, ytterligare ett kvitto på, att vi / ASTG AB börjar ta tillbaka delar av det förtroende vi gör allt vi kan för att återupprätta. Dessa två antenner kommer att produceras i Sverige eftersom några tillfälliga års produktion i Asien nu är nedlagd.

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

 

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

 

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se