2016.01.15 Press release

ASTG: ASTG AB och Indra Sistemas S.A. ingår långsiktigt samarbete

ASTG AB kan idag meddela att långsiktigt samarbete ingåtts med spanska Indra Sistemas S.A. Initialt kommer ASTG att tillsammans med Indra leverera 10 system under 2016 till den marina marknaden i Europa. Utöver detta kommer ASTG omedelbart att ta hand om de reglerproblem på två system som ASTG levererade under 2014.

VD Andreas Adelgren kommenterar

Vi kan ännu en gång konstatera att våra högt ställda mål att återställa förtroende och skapa en solid grund för industrialisering av våra unika VSAT-antenner återigen burit frukt. I detta fall vill jag förutom att ge en extra eloge för ett mycket väl utfört uppdrag av Olov Widigsson och Thomas Selander även hissa våra mjukvaruresurser Pontus Hagland och Anna Holub som genom sin unika spetskompetens i allra högsta grad borgat för detta lyckade utfall.

Vi har som policy att förekomma istället för att förekommas. Med detta menar jag att de problem som tidigare funnits på bland annat mjukvarusidan var något vi tidigt upptäckte, utredde och arbetat lösningsorienterat med.

När dessa system levererats ser vi en betydande potential för följdorder.

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se