2015.10.14 Press release

ASTG: ASTG AB och GEM har ingått slutuppgörelse

I enlighet med vad som kommunicerats tidigare har ASTG AB:s nya styrelse och huvudägare fört en dialog med GEM Global Yield Fund LLC SCS och GEM Investments America LCC i syfte att säga upp finansieringsavtalet mellan parterna. Avtalet är nu uppsagt i enlighet med bestämmelserna i avtalet som grund.

Även om GEM har följt sina kontraktuella åtaganden har ASTGs nya aktieägare kommit fram till att andra former av finansiering skulle passa ASTGs behov bättre. ASTG har därför beslutat att förhandla om ett upphörande av finansieringsavalet med GEM.

För att med avtalet som grund komma till en slutgiltig överenskommelse har GEM accepterat en reducerad ersättning för att ställa finansieringsavtalet om 30 miljoner kr till ASTGs förfogande och parterna emellan har RÖstman Invest AB för ASTGs räkning reglerat samtliga mellanhavanden. ASTG och GEM har kommit överens om att en reducerad ersättning om 10 miljoner aktier är rimlig givet förutsättningarna. Reglering har skett genom att GEM via R Östman Invest erhållit 10 miljoner ASTG aktier. Dessa aktier har överförts till GEM som en ett led i en slutuppgörelse av alla mellanhavanden mellan ASTG och GEM. Således kommer inga teckningsoptioner tillfalla GEM och några ytterligare anspråk finns heller inte längre mellan ASTG AB och GEM.

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

 

För mer information, kontakta:

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige

www.astg.se

 

About GEM (www.gemny.com)

The Global Emerging Markets Group, www.gemny.com is a $3.4b alternative investment group having completed 365 transactions in 65 countries. The firm manages a diverse set of investment vehicles across the world. GEM’s funds include: CITIC/GEM Fund; Kinderhook Industries; GEM Global Yield Fund; and GEM India.

For more information, please contact:

The Global Emerging Markets Group

Mr Warren P. Baker, III

E-mail: wbaker@gemny.com