2015.11.23 Press release

ASTG: ASTG AB : Lars Jehrlander anställs på 20%

ASTG AB har idag glädjen att meddela en mycket strategisk förstärkning. Lars Jehrlander kommer från och med den 1 december 2015 åta sig att vara ett stöd för styrelsen och ledningsgruppen i enlighet med arbetsordningen för att frambringa framgångar för bolaget. Lars Jehrlander arbetar idag på FMV. Kontraktet mellan ASTG AB och Lars Jehrlander löper fram till och med 31 juni 2016, men har möjlighet att förlängas.

Under sin yrkeskarriär har Lars Jehrlander innehaft bland annat följande poster;

SWE-DISH Satellite Systems: VD, Nov 2002-Nov 2009

BlueFactory: President, Feb 2002-Okt 2002

Allgon Systems AB: President, Okt 2000-Feb 2002

Ericsson: Controller, General Manager Marketing & Sales, Director, VP Business Operations mm, 1982-Sept 2000

 

 

ASTG AB:s vd Andreas Adelgren lämnar följande kommentar;

Jag har allt sedan mitt tillträde i ASTG AB varit övertygad om att bolagets produkter, med rätt folk på rätt plats har stora möjligheter att erhålla både nationellt liksom internationellt erkännande. Idag är jag på intet sätt ensam i denna tro, som i allra högsta grad varit min största drivkraft genom hela städnings och upprustningsprocessen. Lars Jehrlander är ytterligare ett bevis för att ASTG AB och dess produkter idag verkligen attraherar nyckelspelare eller ett ännu bättre epitet, giganter inom gebitet. 

Jag ser det som en stor förmån att få ha Lars Jehrlander som bollplank och rådgivare. Betänk att Lars Jehrlander ledde SWE-DISH Satellite Systems på en fantastisk resa som slutade med att DataPath Inc köpte upp bolaget 2007. Lars Jehrlander arbetade vidare i bolaget och var även delaktig då Rockwell Collins Inc förvärvade DataPath/SWE-DISH i juni 2009.

Jag lyfter på mössan trots bister vinterkyla och hälsar Lars välkommen in i ”hetluften”

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

 

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se