2015.11.10 Press release

ASTG: ASTG AB lämnar regressärende runt Gästrike Invest AB till kronofogden

Den 22 oktoberr 2015 reglerade ASTG AB hela C2SAT Communications AB:s lån till Swedbank a 3.039 284,79 kronor. Som generella borgenärer stod ASTG AB, Exeotech Invest AB och Gästrike Invest AB.

ASTG AB:s rättmätiga krav på de andra borgenärerna är 1.013 094,93 kronor / borgenär.     

Exeotech Invest AB har påbörjat en avbetalningsplan och har per idag betalat 400.000 kronor till ASTG AB.

Trots upprepade påtryckningar från ASTG AB har Gästrike Invest AB med dess ägare Jan-Axel Näsman och Jan Söderström helt negligerat vårt krav, vilket tvingar oss att lämna ärendet vidare till kronofogden.

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se