2016.06.30 Press release

ASTG: ASTG AB Lägesstatus runt tester

De sedan en tid påbörjade MIL- och CE-testerna har löpt enligt protokoll. Många moment är slutförda och därmed godkända.

Testerna är oerhört omfattande tillika med tidskrävande. ASTG kan inte råda över laboratoriernas tillgänglighet eller över vår testövervakare Lars Olssons möjlighet att vara på två platser samtidigt.

Vår samlade bedömning är inte om ASTG kommer uppnå MIL-standard utan när. Testerna fortgår löpande, med stopp för semester vecka 29-30. Dock kommer ett långtidstest a 56 dygn att pågå även under dessa semesterveckor. De sista testerna är inbokade till månadsskiftet augusti/september.

Vi vill vara tydliga med att testernas tidsschema är upprättat i fullständigt samförstånd med vår kund.

En milstolpe uppnåddes under gårdagen då ASTG fick det glädjande beskedet att vår spanska kund erhöll godkännande av slutkund i vårt samarbetsprojekt.

ASTGs ansvar i detta projekt innefattar bland annat nyckelkomponenter i styrsystemet (hård och mjukvara). AIMS numera serieanpassade FOG-IMU är en av dessa nyckelkomponenter.

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: 

Andreas Adelgren

Telefon: 072-73 74 317