2016.02.11 Press release

ASTG: ASTG AB knyter ytterligare kompetens till bolaget.

ASTG har i dagarna anställt Clyde Robson, en mycket välkommen förstärkning av ASTGs team. Vi är övertygade om att Clyde kommer att göra ASTG starkare som organisation och ytterligare befästa ASTGs ställning på marknaden som ett unikt företag med marknadsledande produkter.

Clyde kommer närmast från forskarvärlden där han ansvarat för arkitektur och systemkvalitet gällande dynamiska inbyggda system, distribuerad säkerhetsarkitektur samt högpresterande distribuerade system för processande av stora datamängder. Clydes arbete har lett till ett flertal publikationer och han har även varit talare på ett antal internationella konferenser inom sitt område (IEEE). Bland Clydes professionella insatser kan speciellt nämnas att han ansvarade för installation och driftsättning av ett eget designat system på den geografiska Sydpolen, ett arbete för vilket han erhöll ”The Antarctica Service Medal”, instiftad av den amerikanska kongressen.

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

 

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se