2016.01.26 Press release

ASTG: ASTG AB: Insynsköp i ASTG AB

Insynsköp i ASTG har ägt rum senaste veckan. Styrelseordförande Nils Eriksson har ökat med 75 000 aktier och äger efter ökningen privat och via bolag 286 480 aktier. Vd, Andreas Adelgren har också ökat med 75 000 aktier. Dennes totala aktieantal uppgår nu till 6 575 000 stycken.

Vidare har Joakim Ilemark samt Thomas Selander ökat med 200 000 respektive 40 000 aktier. Deras totala aktieantal uppgår efter dessa transaktioner till 2 600 000 respektive 70 000 stycken.

För vidare information se:

http://www.astg.se/investerare/insynsregister

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

 

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se