2015.09.25 Press release

ASTG: ASTG AB har påbörjat utredning av tidigare VD och COO

Styrelsen i ASTG AB har i dagarna inlett en utredning av Bolagets tidigare VD Jan Otterling liksom tidigare COO Jonas Rosenkvist. Att åtgärder nu kommer att vidtas grundar sig på den entydiga information vi som ny styrelse tagit del av och som visar att dessa herrar under sin anställning i ASTG AB ägnat sig åt aktiviteter som ej är förenliga med uppdraget som följer med titlarna.

  • Båda startade egna bolag medan de samtidigt var anställda av ASTG AB
  • Ett av dessa bolag har som verksamhet att utveckla och försälja satellitkommunikationsutrutning
  • De har tillsammans för eget bolags räkning besökt minst en av ASTG:s nyckelkunder medan de fortfarande var anställda av ASTG AB

 

Vi i styrelsen ser mycket allvarligt på detta trolösa och illojala beteende och tvingas därför att agera kraftfullt.

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

 

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se