2015.10.15 Press release

ASTG: ASTG AB: Gästrike Invest AB:s aktier i ASTG AB är sålda

Den nya styrelsen i ASTG AB, har nu fått bekräftat att, Gästrike Invest AB fått samtliga sina aktier i ASTG AB försålda. Vi har idag, sedan i somras, en helt ny ägarstruktur i ASTG AB, där Gästrike Invest AB:s tidigare roll i och runt ASTG AB, tillhör just det som varit. Detsamma gäller Exeotech Invest AB.

 

ASTG AB har av tradition, kvartalsvis presenterat de 10 största aktieägarna. Sedan den nya styrelsen tog vid, har denna ”service” inte varit självklar. Dock har en del aktieägare efterfrågat just detta, varför vi i detta PM, nu tar tillfället i akt och tillmötesgår denna Er önskan.

 

De 10 största aktieägarna per avstämningsdag 2015-10-07

 

  1. R-Östman Invest AB:  54 270 225 aktier
  2. Gunnar Syk:                 15 246 300 aktier
  3. Johannes Svensson:     12 750 502 aktier
  4. Christoffer Östman:     11 404 616 aktier
  5. Andreas Adelgren:         7 065 000 aktier
  6. Johan Jernberg:              7 000 000 aktier
  7. Reidar Östman:              5 825 020 aktier
  8. Gästrike Invest AB        4 953 650 aktier ( SÅLDA )
  9. Joakim Ilemark:             4 500 100 aktier
  10. Einar Alsin:                    3 600 000 aktier

 

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

 

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

För mer information, kontakta: 

Lars Olsson 0765-55 66 23

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.aims.se