2015.10.22 Press release

ASTG: ASTG AB: Förtydligande runt R-Östman Invest AB:s roll runt slutuppgörelsen mellan ASTG AB och GEM

R-Östman Invest AB har, vilket framgår av pressmeddelandet daterat 14 oktober 2015, reglerat åtagandet för ASTG AB:s räkning gentemot GEM. ASTG AB har därefter en skuld till R-Östman Invest AB. Styrelsens avsikt är att reglera skulden genom en riktad nyemission, villkoren är under förhandling och styrelsen kommer offentliggöra sitt förslag i samband med kallelse till extra bolagsstämma.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

 

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-341 74 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317

Olov Widigsson 070-488 48 86                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.aims.se