2015.09.03 Press release

ASTG: ASTG AB försätter dotterbolaget C2SAT Communications Technology AB i likvidation/konkurs

För att verka för Bolagets ( ASTG AB:s ) och aktieägarnas intressen, har vi nu även försatt dotterbolaget C2SAT Communications Technology AB i likvidation/konkurs.

Vi som styrelse har redan från början varit tydliga med att vår målsättning är greppbarhet och värdebygge. Att bedriva obegriplig och förlustbringande koncernverksamhet är enligt vår mening ohållbart för alla inblandade.

Vad som nu strukturellt återstår är att fusionera det idag skuldfria dotterbolaget AIMS AB med moderbolaget ASTG AB. Denna process är i skrivande stund påbörjad och beräknas snart vara slutförd.

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

 

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se