2015.09.01 Press release

ASTG: ASTG AB försätter dotterbolaget C2SAT Communication AB i konkurs

I vår strävan att skapa maximala förutsättningar för både Bolaget och dess aktieägare har vi idag valt att försätta dotterbolaget C2SAT Communication AB i konkurs. Vi har gjort den samlade bedömningen att detta dotterbolag är bortom all räddning.

C2SAT Communication AB:s skulder, i mångt och mycket baserade på förra styrelsens så kallade exponentiella ”hävstångssnurror” vore förödande för både moderbolaget ( ASTG AB ) och dess aktieägare att försöka bemästra.

All tillverkning och försäljning av innovativa 4-axliga VSAT antenner övergår nu till ASTG AB.

Det andra dotterbolaget ( AIMS ) är i stort sett ”uppstädat” och redo att fusioneras med ASTG AB. När detta är klart har vi uppnått ytterligare en milstolpe, nämligen att samla verksamheten i ett bolag ( ASTG AB ).

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT Communications Technology AB  samt AIMS AB.

 

C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se