2020.03.05 Press release

ASTG anställer Försäljningschef

ASTG har anställt Henrik Asbjørn som Chief Sales Officer

I enlighet med ASTG:s nya försäljnings- och marknadsföringsstrategi, som kommunicerades i ett pressmeddelande den 10 februari 2020, har ASTG anställt Henrik Asbjørn som företagets nya Chief Sales Officer.

Henrik har en bakgrund inom internationell försäljning och företagsledning och har arbetat i ledande befattningar inom systemintegration, telekommunikation och försäljning och marknadsföring av högteknologiska produkter. Flera av Henriks tidigare uppdrag har inneburit skapande och genomförandet av “Go to Market”-strategier, inklusive upprättande av återförsäljarnätverk och distributörer. Henrik kommer närmast från en position som försäljningschef för DataPath i Europa och är redan bekant med ASTG:s produkter och lösningar. Han kommer att ingå i den exekutiva ledningen och tillträda arbetet hos ASTG den 2 april 2020. Henrik kommer att ansvara över försäljningen för alla affärsenheter.

“Jag ser fram emot att Henrik ansluter till vårt team och jag vet att han kommer att vara en stark och positiv bidragsgivare till den tillväxtresa som ASTG är på,” säger Carsten Drachmann, VD