2020.02.07 Press release

ASTG anställer en Chief Sales Officer för att leda försäljningen över alla företag

Ytterligare förstärkning av försäljningsarbetet på ASTG

ASTG meddelar att företaget har börjat en rekryteringsprocess för en Chief Sales Officer (CSO), för att leda försäljningen över alla dess verksamheter. CSO kommer att ansvara för företagets go-to-market, försäljningskanaler och den dagliga försäljningsledningen i hela företaget, inklusive ledande kundengagemang med befintliga partners.

“Som en del av vår tillväxtstrategi kommer vi att stärka vårt försäljningsarbete genom att anställa en internationellt erfaren säljchef. Vi har under de senaste 12 månaderna fått mer fart i våra försäljningsinsatser och efter vår framgångsrika emission i december 2019 accelererar vi nu ytterligare mot vårt mål att bygga ett nytt globalt erkänt nordiskt teknikföretag som kommer att skapa stabilitet i en värld i rörelse. Detta är ett ‘resande’ jobb, och jag förväntar mig att vår nya CSO ska vara framför våra kunder och partners varje dag. “, Säger Carsten Drachmann, VD på ASTG i en kommentar.