2015.08.13 Press release

ASTG ansöker f.d moderbolaget Exeotech Invest AB i konkurs

I samband med att ASTG bildades, särnoterades ( knoppades av från Exeotech Invest AB ) och fick in friska pengar från de hårt prövade aktieägarna flyttades/lånades pengar från ASTG till Exeotech Invest AB. Vid tiden för detta satt styrelsen på dubbla stolar.

Den 30/7-2015 avsattes styrelsen i ASTG. En av den nya styrelsens allra första uppdrag, för att ta tillvara Bolagets och aktieägarnas intressen var att hemställa denna skulds reglering.

Skulden uppgår enligt vår revisor till cirka 6.2 miljoner kronor. Då inte delbetalning gjorts enligt vår hemställan tvingas vi tyvärr att under nästa vecka lämna in en konkursansökan mot Exeotech Invest AB i Solna Tingsrätt. Skulle Exeotech Invest AB mot förmodan påbörja regleringen av skulden i enlighet med vårt förslag är vi villiga att dra tillbaka ansökan.