2015.09.03 Press release

ASTG AB försätter dotterbolaget C2SAT Communications Technology AB i likvidation/konkurs

För att verka för Bolagets ( ASTG AB:s ) och aktieägarnas intressen, har vi nu även försatt dotterbolaget C2SAT Communications Technology AB i likvidation/konkurs.

Vi som styrelse har redan från början varit tydliga med att vår målsättning är greppbarhet och värdebygge. Att bedriva obegriplig och förlustbringande koncernverksamhet är enligt vår mening ohållbart för alla inblandade.

Vad som nu strukturellt återstår är att fusionera det idag skuldfria dotterbolaget AIMS AB med moderbolaget ASTG AB. Denna process är i skrivande stund påbörjad och beräknas snart vara slutförd.