2020.07.20 Press release, Regulatory

ASTG AB: Bolagsstämmokommuniké

Extra bolagsstämman i ASTG AB godkände den 17 juli 2020 namnändringen av företaget från Advanced Stabilized Technologies Group AB till KebNi AB.

Extra bolagsstämman i ASTG AB godkände den 17 juli 2020 namnändring av företaget från Advanced Stabilized Technologies Group AB till KebNi AB. Bolagsordningen ändrades och godkändes i enlighet med detta.

Namnändringen är under registrering hos Bolagsverket. Information om handelsnamnet på börsen kommer att släppas när registreringen är klar.

Företaget informerar om att det officiellt kommer att börja använda sitt nya namn från 27 juli 2020, när en uppdaterad webbplats också kommer att lanseras.