2019.10.16 Press release, Regulatory

ASTG AB: Bolagsstämmokommuniké

ASTG AB har per den 16 oktober 2019 genomfört extra bolagsstämma på Scandic Star i Sollentuna.

Bolagsstämman beslutade enhälligt om inrättande av incitamentsprogram för VD och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter) i enlighet med styrelsens förslag (punkt 8 på dagordningen).

Bolagsstämman beslutade ej att justera villkor för befintliga teckningsoptioner (2017/2019) (punkt 9 på dagordningen) då erforderlig majoritet för beslutet enligt aktiebolagslagen ej uppnåddes.

Noterades att bolagsstämmans beslut om incitamentsprogram enligt ovan, av formella skäl, kommer att bekräftas på ny extra bolagsstämma i bolaget, att hållas snarast möjligt i Stockholms kommun. Anledningen är att platsen för bolagsstämman på Scandic Hotel i Sollentuna ligger utanför Stockholms kommun, vilket krävs enligt lag.